Stijgend aantal rechthebbenden tegemoetkomingen

15 april 2020

De FOD Sociale Zekerheid publiceert verschillende cijfergegevens over de sociale bescherming in België. Een voorbeeld hiervan zijn de statistieken over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT) beheerd door de Directie-generaal Personen met een handicap.

De inkomensvervangende tegemoetkoming compenseert deels het inkomensverlies door je handicap. De integratietegemoetkoming is een compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. 

Deze cijfers werden recent geüpdatet en zijn terug te vinden in onze rubriek ‘Cijfers van sociale bescherming.

De statistieken laten onder meer toe om de evolutie van het aantal rechthebbenden in kaart brengen. Als we de cijfers voor de laatste 10 jaar bestuderen, merken we op dat het aantal rechthebbenden op een IVT en / of een IT doorheen de tijd gestaag is toegenomen. Meer vrouwen openen een recht op een uitkering dan mannen.

Hiernaast zijn er ook cijfers voor IVT en IT afzonderlijk beschikbaar. Zo blijkt dat op 31/12/2019 net niet de helft van de rechthebbenden een IVT combineert met een IT. Ongeveer 40% ontvangt enkel een IT, terwijl slechts een kleine 10% enkel een IVT ontvangt.

Naast statistieken over het aantal rechthebbenden, zijn er ook gegevens over de medische erkenningen beschikbaar. Als we naar de vijf voornaamste redenen kijken, merken we op dat vrouwen in de eerste plaats om orthopedische redenen een erkenning krijgen, terwijl bij mannen dit in de eerste plaats om psychologische aandoeningen gaat.

Bijkomende cijfergegevens, o.m. betreffende de uitgaven en de aanvragen, zijn beschikbaar in de rubriek ‘Cijfers van sociale bescherming’.