Student Award 2017: wedstrijd masterscriptie sociale zekerheid

7 augustus 2017

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert een wedstrijd voor masterproef of masterscriptie over een thema van de sociale zekerheid. De "Student Award" voor het winnende werkstuk is 1000 EUR met een publicatie van de samenvatting in het BTSZ.

De wedstrijd is open voor studenten of net afgestudeerde studenten, ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling. De masterproef of masterscriptie moet een thema van de sociale zekerheid (in de ruime zin) behandelen en is opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. De tekst moet uiterlijk op 15 september 2017 digitaal worden ingediend. De selectie gebeurt door het redactiecomité van het BTSZ en de prijs wordt uitgereikt door de Minister van Sociale Zaken in december 2017.

Praktisch

Wie: studenten die zijn ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling
Wat: masterproef of masterscriptie (N,F,D,E)  over een thema van de sociale zekerheid
Hoe: tekst mailen naar yves.stevens@kuleuven.be (voorzitter),Koen.Vleminckx@minsoc.fed.be (ondervoorzitter) en Roland.VanLaere@minsoc.fed.be (secretaris)
Wanneer: deadline is 15 september 2017.

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid