Vade Mecum 2020: statistische gegevens over de sociale bescherming in België

12 oktober 2021

De FOD Sociale Zekerheid publiceert het Vade Mecum 2020. Het Vade Mecum wordt jaarlijks opgemaakt en geeft de evolutie weer van de belangrijkste statistische gegevens over de sociale bescherming in België. De editie 2020 is beperkt tot het statistische gedeelte en bevat dus zowel de statistische gegevens over de bijdragen en de sociale prestaties van de verschillende stelsels als de geaggregeerde economische rekeningen, maar geen budgettaire gegevens.

De gegevens in het Vade Mecum 2020 betreffen de jaren 2014 tot en met 2018. De regelingen voor de werknemers en de zelfstandigen vormen het belangrijkste deel. De geneeskundige verzorging, de sociale bijstand (onder andere de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen) en de regelingen buiten globaal beheer (zoals de overzeese sociale zekerheid) komen eveneens aan bod.

Vade Mecum 2020