Verdrag sociale zekerheid met Kosovo

13 november 2017

Op 8 en 9 november werden de onderhandelingen tussen België en Kosovo verder gezet, dit met het oog op het afsluiten van een socialezekerheidsverdrag dat het oude verdrag met Joegoslavië moet vervangen.

De internationale overeenkomsten van sociale zekerheid dragen bij tot een vlot verkeer van personen van het ene naar het andere verdragsluitende land door de rechten op socialezekerheidsuitkeringen veilig te stellen.

België is verbonden met meer dan 50 landen door bilaterale of multilaterale coördinerende internationale instrumenten van sociale zekerheid

Interationale socialezekerheidsakkoorden