Werknemer of zelfstandige? De Commissie Arbeidsrelaties verduidelijkt je statuut

12 juni 2023

Wil je een nieuwe arbeidsrelatie aangaan, maar wil je ook zekerheid over de juridische aard ervan? Ben je recent aan het werk gegaan en heb je toch twijfels over je statuut? Laat de Commissie dan je dossier onderzoeken.

De Administratieve Commissie neemt beslissingen over de aard van een arbeidsrelatie. Zij beoordeelt dus of iemand werknemer of zelfstandige is. Op die manier kan je, alleen of samen met de andere partij van de arbeidsrelatie, rechtszekerheid krijgen over de aard ervan.

Zo vermijd je een latere herkwalificatie door een rechter of een instelling van sociale zekerheid. Een dergelijke herkwalificatie kan immers grote financiële gevolgen hebben voor de opdrachtgever: achterstallige sociale bijdragen, een boete van 10% plus de interesten.  Bovendien kan men ook strafrechtelijk vervolgd worden. Voor degene die de prestaties leverde brengt een herkwalificatie heel wat onzekerheid en ongewilde administratieve rompslomp met zich mee. 

De procedure voor de Commissie Arbeidsrelaties is helemaal gratis en, in vergelijking met de duurtijd van een eventuele gerechtelijke procedure, snel. De Commissie moet haar beslissing nemen binnen 3 maanden na de aanvraag.  

Een aanvraag indienen? Check de website van de Commissie Arbeidsrelaties

Meer informatie op het portaal van de sociale zekerheid: Twijfel over je statuut?