Working in the Arts: gesprek met minister Vandenbroucke

10 juni 2021

Beste cultuurwerker,

De coronacrisis zette de zaken extra op scherp. Maar ook vóór corona was al duidelijk dat het huidige kunstenaarsstatuut op zijn grenzen botst.   

Met de federale regering bereiden we daarom een grondige modernisering van het statuut voor, en rekenen we daarvoor ook op jouw actieve input en medewerking. Want voor het eerst wordt dat federale luik op een participatieve manier, van onderuit, en dus samen met de cultuursector georganiseerd en gerealiseerd. Dat is de manier waarop ik aan politiek wil doen.  

De voorbije weken hebben al veel cultuurwerkers via het platform Working in the arts ideeën geleverd over de toekomst van hun sociale rechten. Omdat kunstenaars en professionals in de culturele sector op erg uiteenlopende manieren werken, is het belangrijk om met zoveel mogelijk betrokkenen te overleggen over de toekomst van het kunstenaarsstatuut. Niet iedereen in de artistieke wereld werkt op dezelfde manier. Een acteur botst op andere problemen dan een beeldend kunstenaar of muzikant.   

Precies daarom is het zo belangrijk de complexe debatten grondig te voeren. Ik vind het belangrijk om met jullie in gesprek te blijven gaan, naar jullie te blijven luisteren, en jullie ook te informeren waar we vandaag precies staan met het de modernisering van het kunstenaarsstatuut.   

Daarom nodig ik je graag uit om komende woensdag 16 juni (17u) deel te nemen aan het digitale gesprek 'Working in the arts'. Dat gesprek wordt ingeleid en gemodereerd door actrice, zangeres en juriste Lien Van de Kelder. Mijn gast is acteur Michaël Pas.    

Via deze link kun je inschrijven: https://nl.surveymonkey.com/r/workingarts  

Ik kijk er naar uit om samen te werken aan een beter sociaal statuut voor alle cultuurwerkers.  

Heel graag tot dan.   

Frank.