Implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Sinds 1993 is België een federale staat met gemeenschappen en gewesten. Elk beleidsniveau is bevoegd voor bepaalde materies en aangelegenheden. Er zijn verschillende instanties bevoegd voor het beleid ten aanzien van personen met een handicap.

De federale overheid heeft momenteel restbevoegdheden (met name ten aanzien van personen met een handicap: inkomensvervangende tegemoetkoming,integratietegemoetkoming), terwijl de gemeenschappen en gewesten de bevoegdheden uitoefenen die hen zijn toegekend.