Project no-show

Hoe kan nudging het no-showpercentage verminderen?

De DG Personen met een Handicap test het effect van nudging op het no-showpercentage op de doktersafspraak. Op basis van een gedragsonderzoek worden enkele interventies ontwikkeld: een nieuwe oproepingsbrief, een brochure en een herinnerings-sms. In deze interventies worden nudgetechnieken verwerkt. Via een gerandomiseerd controleonderzoek (RCT) wordt gedurende drie maanden het effect van deze interventies getest in de regionale centra van Gent en Hasselt. De resultaten tonen aan dat het effect van deze interventies een positieve impact heeft: de aanwezigheid in de drie testgroepen stijgt, wat positief is voor zowel de DG Personen met een Handicap, als voor de burger.