Regionalisering van beleidsthematieken rond sociale zekerheid

Op dinsdag 11 oktober 2011 stelden de federale onderhandelaars hun communautair akkoord voor waarin enkele thema’s vernoemd worden die geregionaliseerd worden en die momenteel tot de opdrachten van de FOD Sociale zekerheid behoren.

Het gaat over de thema’s:

  • Tegemoetkoming van hulp aan bejaarden (DG Personen met een handicap)
  • Kinderbijslag (DG Sociaal Beleid)

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden valt sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. De behandeling van dossiers en aanvragen werd nog niet overgedragen. Tot eind 2015 blijft onze FOD de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden toekennen en de bestaande dossiers opvolgen.

Dossier of nieuwe aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt dus nog steeds behandeld door de FOD Sociale zekerheid.

Met al je vragen over je concrete dossier of aanvraag kan je bij de FOD terecht op het gratis nummer 0800/987.99 of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be.

Individuele afwijkingen op de kinderbijslag

Ook de kinderbijslag valt sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Maar de behandeling van dossiers en aanvragen voor individuele afwijkingen op de kinderbijslag werden nog niet overgedragen. De FOD Sociale zekerheid blijft tot eind 2015 dossiers toekennen en opvolgen.

Onze FOD kent in bepaalde "behartigenswaardige gevallen" individuele afwijkingen toe op de voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag en de gewaarborgde kinderbijslag. Zo wordt er bijvoorbeeld normaal gezien geen
kinderbijslag toegekend voor kinderen die opgevoed worden of lessen volgen in het buitenland. Omwille van onder andere sociale redenen, kan hierop echter een uitzondering gemaakt worden.

Met je vragen kan je terecht bij de FOD op het nummer 02/528.63.00 of via mail dg-soc@minsoc.fed.be.

Toepassing taalwetgeving

Voortaan is de taalwetgeving van toepassing op elke aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een individuele afwijking op de kinderbijslag. Dit wil zeggen dat de taal waarin je aanvraag wordt behandeld, afhankelijk is van het adres waar je gedomicilieerd bent.

Alle officiële documenten, formulieren en attesten worden in deze taal opgesteld.

Meer info

Lees meer over de zesde staatshervorming op www.belgium.be