Studienamiddag Gender en Pensioen 2

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart organiseerden we een studiemiddag "Gender & Pensioen".

Dit event was een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, Sigedis, het RSVZ en het Federaal Planbureau, met de steun van de Minister van Pensioenen, Karine Lalieux en de Minister van Middenstand en Zelfstandigen, David Clarinval en de FOD Sociale Zekerheid.

Je vindt de video’s hieronder net zoals de presentaties van de sprekers en de respondenten. Alle studies kunnen worden teruggevonden in de sectie kerncijfers van de Sigedis website.

Programma

Opening van het evenement door Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ.

Hoe groot is de pensioenkloof op basis van het wettelijk pensioen?

In het eerste deel focussen we op de gender pensioenkloof van het wettelijk pensioen. We kijken naar de verschillen in pensioenbedragen tussen mannen en vrouwen bij de recent gepensioneerden. We zoomen in op de pensioenkloof naar achtergrondkenmerken, zoals het pensioenstelsel, de leeftijd, de burgerlijke staat, het loon en de loopbaanduur. 

Sprekers:

  • Leen Temmerman - Adviseur financiële en statistische studies (SFPD)
  • Dries Van den Bosch - Attaché pensioenen (RSVZ)

Presentatie sprekers

Respondent:

  • Alain Jousten - Professor (ULiège)

Presentatie respondent

Krijgen mannen meer aanvullend pensioen dan vrouwen en hoe zit het met de pensioenkloof voor het totaal pensioen?

Niet iedereen die werkt, bouwt ook aanvullend pensioen op. In het tweede deel gaan we in op de deelname aan het aanvullend pensioen van vrouwen en mannen. Vallen vrouwen vaker uit de boot? En als er wél toegang is tot het aanvullend pensioen, zijn er dan genderverschillen in pensioenopbouw? We analyseren ook de pensioenkloof voor het totaal pensioen en nemen hiervoor het wettelijke én aanvullend pensioen samen onder de loep.

Sprekers:

  • Sofie Palmans - Business projectleider aanvullende pensioenen (Sigedis)  
  • Hanna Picard - Data scientist (Sigedis)

Presentatie Sofie Palmans

Presentatie Hanna Picard

Respondenten:

  • Alexia Autenne - Professor (UCL)
  • Bram De Rock - Professor (ULB / KU Leuven)

Presentatie Alexia Autenne (binnenkort beschikbaar in Nederlands)

Presentatie Bram De Rock

Hebben afgeleide pensioenrechten een impact op de gender pensioenkloof?

Afgeleide pensioenrechten vormen een belangrijk onderdeel van het pensioeninkomen van vrouwen. Het derde deel biedt een antwoord op de vraag in welke mate de overlevings- en echtscheidingspensioenen de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen.

Sprekers:

  • Joy Schols - Onderzoekster aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven)
  • Hans Peeters - Expert (Federaal Planbureau)

Presentatie sprekers

Respondent

  • Hildegard Van Hove - Coördinator Genderstatistieken (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen)

Presentatie Hildegard Van Hove

Conclusie 

Afsluiting van het evenement door Minister Lalieux, Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ.

Deze studienamiddag is het vervolg op de studievoormiddag ‘Gender & Pensioen’ die plaats vond op 7 maart 2022. De studies die toen werden gepubliceerd, zijn opgenomen in editie 3/2021 van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.