Be with U enquête coördinatiebehoeften

27 januari 2023

Om de opvang en integratie van ontheemde Oekraïners in België te verbeteren, onderzoekt het Be with U-projectteam van de Internationale Organisatie voor Migratie samen met de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie de oprichting van een coördinatiemechanisme op federaal niveau. Het project zelf wordt gefinancierd door de Europese Unie via het instrument voor technische ondersteuning.

Enquête

In het kader van dit project, werd een enquête gelanceerd om een beter inzicht te krijgen in de coördinatiebehoeften van de Belgische federale en regionale actoren. De resultaten van die enquête kan je lezen in het analyserapport dat je terug vindt op onze webpagina.

Belangrijkste inzichten

De analyse van de enquête leverde een aantal belangrijke inzichten en bouwstenen op die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van het beoogde coördinatiemechanisme.

Allereerst vindt de meerderheid van de respondenten gegevensuitwisseling in het kader van onthaal en integratie en met name in het kader van de instroom van ontheemden uit Oekraïne belangrijk voor een betere coördinatie. Bovendien waren de meeste respondenten bereid deel te nemen aan een coördinatiemechanisme voor gegevensuitwisseling.

Verder waren de belangrijkste doelen van het coördinatiemechanisme op basis van de enquête:

  1. Het monitoren van de situatie en de integratie van personen die door de crisis in Oekraïne zijn ontheemd;
  2. Met kennis van zaken (beleids-)beslissingen nemen in verband met de integratie en opvang ervan;
  3. Identificeren van kwetsbare groepen of situaties en hun behoeften vaststellen;
  4. Op de hoogte zijn van en zorgen voor coördinatie met relevante sectorale stakeholders op het grondgebied, waaronder overheidsdiensten.

Tot slot vormen de GDPR-overwegingen en beschikbaarheid van middelen binnen organisaties de grootste uitdagingen voor de ontwikkeling van het coördinatiemechanisme.  

Volgende stap

Aan de hand van de enquêteresultaten en de eerste gesprekken met een selectie van Belgische federale en regionale actoren in de eerste consultatieronde, heeft het Be with U projectteam nu een goed inzicht in de coördinatiebehoeften en werkt verder aan het ontwerpen van het coördinatiemechanisme.

BE With U