De FOD Sociale Zekerheid publiceert nieuwe cijfers

13 februari 2023

De Directie-generaal Personen met een handicap staat in voor verschillende tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Deze tegemoetkomingen maken deel uit van de sociale bijstand in België. De statistieken van de DG Personen met een handicap over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) zijn nu aangevuld tot en met 2022.

De begrotingsgegevens van de sociale bescherming worden opgesteld door de DG Analyse & Monitoring. Deze worden beknopt weergegeven in de budgettaire statistieken. Ook deze tabellen ondergingen recent een update, ze tonen nu de periode 2019 – 2022.

Statistieken van sociale bescherming