Federaal actieplan Handicap : naar een meer inclusieve maatschappij voor personen met een handicap

29 november 2023

Op woensdag 29 november heeft de FOD Sociale Zekerheid een conferentie georganiseerd over het ‘Federaal actieplan handicap’. Dit plan dat werd geïnitieerd door Minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, heeft als ambitie hun volledige inclusie in onze maatschappij te bevorderen. Deze conferentie was de ideale gelegenheid voor een tweede evaluatiemoment voor dit actieplan en het verzamelen van de reacties van het middenveld.

Binnen de FOD Sociale Zekerheid heeft het Belgische coördinatiemechanisme voor de conventie van de Verenigde Naties zich ingezet om een opvolgstructuur op te zetten met het federaal netwerk handicap. Gebaseerd op de input en feedback van dit netwerk, werd een tweede bilan opgemaakt van de 145 engagementen uit dit actieplan. Meer dan de helft van deze maatregelen voor personen met een handicap werden volledig uitgevoerd. Deze positieve resultaten maken de weg vrij naar een meer inclusieve samenleving waarin iedereen een plek heeft.

Meer info