Uitgaven voor sociale bescherming: cijfers 2021 en ‘early estimates’ 2022

14 december 2023

In deze editie van ‘Cijfers in de kijker’ focussen we ons op de uitgaven en ontvangsten voor sociale bescherming in België, in onze grootste buurlanden, en voor het gemiddelde van de Europese Unie. Jaarlijks publiceert de FOD Sociale zekerheid de nieuwe cijfergegevens. Ze werden onlangs geüpdatet tot en met 2021 en gepubliceerd op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Deze statistieken worden opgesteld op vraag van de Europese Unie in het kader van het 'Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van Sociale Bescherming' (ESSOBS).

Het jaar 2021 is interessant vanwege de maatregelen die werden genomen om de sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie te bestrijden. Vorig jaar werd deze impact reeds geobserveerd voor het jaar 2020. De nieuwe cijfers laten ons toe de verdere evolutie van deze impact na te gaan en een vergelijking te maken met het eerste jaar van de pandemie en de jaren die hieraan voorafgingen. De grootste vaststelling voor de uitgaven voor sociale bescherming in 2021 en (vooral) 2022 in België, is dat we terugkeren naar een periode die aansluit op de pre-COVID evoluties.

Lees verder: Uitgaven voor sociale bescherming: cijfers 2021 en ‘early estimates’ 2022