Nieuws News' RSS feed

 • 21 november 2017
  De Europese pijler van sociale rechten die op 17 november officieel werd ondertekend op de sociale top in Göteborg, "is geen gedicht, maar een programma", aldus voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.
 • 16 november 2017
  Op 1 januari 2018 gaat de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) op in twee andere instellingen van sociale zekerheid: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).
 • 13 november 2017
  Op 8 en 9 november werden de onderhandelingen tussen België en Kosovo verder gezet, fit met het oog op het afsluiten van een socialezekerheidsverdrag dat het oude verdrag met Joegoslavië moet vervangen.
 • 13 november 2017
  Onze FOD ondersteunt de procedure voor het opstellen van de begroting van de sociale zekerheid.
 • 31 oktober 2017
  De FOD Sociale Zekerheid, de diensten van de DG Personen met een handicap en de medische dienst zullen gesloten zijn op woensdag 1 (Allerheiligen), donderdag 2 (Allerzielen), vrijdag 3(brugdag) en woensdag 15 (Feest van de Dynastie) november.