Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Om de zes maanden wordt de Raad van de Europese Unie afwisselend voorgezeten door een lidstaat. België zal van 1 januari tot 30 juni 2024 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich nemen. Dit wil zeggen dat ons land gedurende enkele maanden mee de agenda van de Raad bepaalt en de vergaderingen voorzit.

Om het Europese debat te voeden organiseert de FOD Sociale Zekerheid een aantal evenementen:

Informele EPSCO-Raad: Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Namen, 10-12 Januari 2024

De informele EPSCO-bijeenkomst brengt de ministers verantwoordelijk voor werkgelegenheid en sociale zaken van alle EU-lidstaten samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de sociale partners en het maatschappelijke middenveld. De agenda van de informele raad bestaat uit de volgende onderwerpen: de sociale agenda van de Raad voor de bestuursperiode na de Europese verkiezingen en de internationale rol van de EU binnen het domein van werkgelegenheid en sociaal beleid – inclusief in relatie tot de mogelijke uitbreiding van de Europese Unie.

Eerlijke Mobiliteit in de EU en de rol van de Europese Arbeidsautoriteit

Brussel, 25 Januari 2024

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert een conferentie over de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Deze conferentie heeft twee doelstellingen: het promoten van de activiteiten en verwezenlijkingen van het ELA, en het evalueren van de effectiviteit van haar missies.

Conferentie over Mentale Gezondheid en Werk

Brussel, 30 - 31 Januari 2024

De high-level conferentie over mentale gezondheid en werk brengt Europese experts en beleidsmakers samen om innovatieve oplossingen of goede praktijken uit te wisselen en samen te brainstormen. Het doel hiervan is beter te kunnen anticiperen en plannen te maken voor de toekomst.

Gender­ongelijkheid na pensionering weg­werken

Brussel, 08 Februari 2024

Op 08 februari organiseert het Belgisch voorzitterschap een high-level conferentie over de gender­ongelijkheid na pensionering. Het doel was een gedachtewisseling tussen multidisciplinaire panels op gang te brengen over innovatieve en doeltreffende multidisciplinaire oplossingen om de genderpensioenkloof op nationaal en EU-niveau aan te pakken. De oorzaken van de genderpensioenkloof in kaart brengen, goede praktijken uitwisselen en nadenken over het ontwerp van pensioenstelsels kwamen eveneens als belangrijke aspecten aan bod.

Comité voor Sociale Bescherming (Social Protection Committee)

Antwerpen, 15-16 Februari 2024

Het Comité voor Sociale Bescherming (SPC) speelt een adviserende rol voor de ministers die bijeenkomen in de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EPSCO). Elk voorzitterschap organiseert een SPC-vergadering.  

AI in Social Security and Work Capacity Assessment

Brussel, 06 Maart 2024

Onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert de European Union of Medecine in Assurance of Social Security (EUMASS), in samenwerking met het Belgische Ministerie van Sociale Zaken (FOD Sociale Zekerheid) en de Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde (België), het conferentie 'Shaping Tomorrow: AI in Social Security and Work Capacity Assessment'. Het doel van de conferentie is om een interdisciplinaire dialoog mogelijk te maken om de kansen te analyseren die AI belooft te brengen voor deze sector, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de technologie veilig, betrouwbaar en mensgericht is.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid)

Brussel, 11 Maart 2024

De EPSCO-bijeenkomst brengt de ministers verantwoordelijk voor werkgelegenheid en sociale zaken van alle EU-lidstaten samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de sociale partners en het maatschappelijke middenveld. De agenda van de informele raad bestaat uit de volgende onderwerpen: de sociale agenda van de Raad voor de bestuursperiode na de Europese verkiezingen en de internationale rol van de EU binnen het domein van werkgelegenheid en sociaal beleid – inclusief in relatie tot de mogelijke uitbreiding van de Europese Unie.

Brussel, 12 Maart 2024

Sociale investeringen en hervormingen

De ministers van Economische en Financiële Zaken spraken met de ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken over sociale investeringen en hervormingen voor veerkrachtige economieën. De ministers gingen in op de positieve effecten van sociale hervormingen en investeringen op de economische groei en de budgettaire houdbaarheid, en deelden voorbeelden van recente werkgelegenheids- en sociale hervormingen in hun landen die hebben bijgedragen tot een groter groeipotentieel. Ook bespraken ze hoe de samenwerking tussen de Raadsformaties Ecofin en Epsco verder kan worden verbeterd om de impact van sociale investeringen en hervormingen op de economische groei, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de sociale cohesie in het kader van het Europees Semester beter te beoordelen.

Towards full inclusion of persons with disabilities – the European Pillar of Social Rights and beyond

Brussel, 19 Maart 2024

Op 19 maart 2024 organiseert het Belgisch voorzitterschap een conferentie rond de Europese Strategie voor personen met een handicap, back to back met het European Disability Platform op 18 maart. Het Belgische voorzitterschap wil een ambitieus 2de deel van de EU-strategie promoten, dat de ongelijkheden en obstakels waarmee mensen met een handicap geconfronteerd worden, verder zal wegwerken. 

Conferentie op hoog niveau over de Europese Pijler van Sociale Rechten (EPSR)

La Hulpe, 15 - 16 april 2024

Op 15 en 16 april organiseert het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een conferentie op hoog niveau gewijd aan de Europese Pijler van Sociale Rechten in Terhulpen. Het doel van de conferentie is om samen met de belangrijkste Europese stakeholders na te denken over de toekomstige sociale agenda van de Europese Unie. Samen willen we vaststellen wat de resterende uitdagingen zijn op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, en beleidsprioriteiten identificeren voor toekomstige EU-wetgeving. De Europese Pijler van Sociale Rechten zal het centrale kader vormen voor deze reflectie.

Meeting van het netwerk MISSOC (Mutual Information System on Social Protection)

Brussel, 30 - 31 mei 2024

In mei 2024 zal België tijdens haar voorzitterschap een tweedaagse bijeenkomst van het netwerk organiseren samen met de Europese Commissie en het MISSOC-secretariaat. Het evenement betreft niet enkel de actualisering van de database en de presentaties van good practices op nationaal niveau, het is daarnaast de uitgelezen kans om de zichtbaarheid van het netwerk te vergroten via een bijkomend initiatief waarbij een communicatie toolbox zal worden uitgewerkt.

Meer info

Contact : eu2024@minsoc.fed.be