Projecten

  • Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners.

    Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau.

    Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken onderhandelde oplossing op EU niveau, opstart van bilaterale onderhandelingen met het VK tot vrijwaring van de opgebouwde sociale rechten van betrokken burgers.

  • SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+.

    Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op het gebied van sociale bescherming en werkgelegenheid. Als lid van de projectstuurgroep van SOCIEUX+ geven de experten van BELINCOSOC dit project mee vorm en verzekeren zij de Belgische prioriteiten ter zake.