Projecten

  • De kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidsverklaring zijn nu ook online aan te vragen. Sinds mei 2019 is de webapplicatie van de Commissie Kunstenaars van de FOD Sociale Zekerheid beschikbaar op www.artistatwork.be en in de onlinediensten van het portaal van de sociale zekerheid / burger.

  • De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap en DG Beleidsondersteuning- en coördinatie) werkt  in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie aan een themaboek rond de relatie Armoede en Handicap. Dit project omvat 4 luiken: een set van artikels over verschillende onderwerpen m.b.t. relatie armoede en handicap, de publicatie Themaboek Armoede en Handicap (op basis van verschillende artikels), twee symposia met presentaties en inhoudelijke discussies van de hoofdstukken door experten en middenveld, een publiek evenement waar het boek gepresenteerd wordt met een presentatie van de beleidsconclusies en een debat met enkele belangrijke stakeholders.

Pages