Projecten

  • De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap en DG Beleidsondersteuning- en coördinatie) werkt  in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie aan een themaboek rond de relatie Armoede en Handicap. Dit project omvat 4 luiken: een set van artikels over verschillende onderwerpen m.b.t. relatie armoede en handicap, de publicatie Themaboek Armoede en Handicap (op basis van verschillende artikels), twee symposia met presentaties en inhoudelijke discussies van de hoofdstukken door experten en middenveld, een publiek evenement waar het boek gepresenteerd wordt met een presentatie van de beleidsconclusies en een debat met enkele belangrijke stakeholders.

  • SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+.

    Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op het gebied van sociale bescherming en werkgelegenheid. Als lid van de projectstuurgroep van SOCIEUX+ geven de experten van BELINCOSOC dit project mee vorm en verzekeren zij de Belgische prioriteiten ter zake.