Projecten

  • De DG Beleidsondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid zet zich in om, op het vlak van de sociale bescherming, de Belgische standpunten en de belangen van het Belgische sociale zekerheidssysteem  kenbaar te maken, te verdedigen en te promoten bij internationale instellingen (zoals de Verenigde  Naties). Bovendien levert de DG Beleidsondersteuning relevante expertise en valoriseert ze deze kennis ten bate van de betrokken ministers, partners en de publieke opinie.

Pages