Projecten

  • Het SIMS project (Social impact of Migration) is in 2012 gestart bij de FOD Sociale Zekerheid. Het voornaamste doel is een informele monitoring structuur op poten te zetten voor de Europese migratiedossiers die een impact hebben op de Belgische sociale bescherming.

  • In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog lanceerde de FOD Sociale Zekerheid een virtuele tentoonstelling over de Belgische burgers tijdens de Groote Oorlog. De tentoonstelling leert ons meer over hun dagdagelijkse leven, hun lijden en de vaak dramatische situaties waarmee zij geconfronteerd werden. De verhalen werden gebundeld op de website: www.belgischeburgers14-18.be.